Privacybeleid

QUATRIÈME DIMENSION SA

Laatst bijgewerkt op: oktober 2018.

De tekst hieronder beschrijft het Privacybeleid van:

Quatrième Dimension SA
Rue des Linottes, 4
5100 Namur (België)
Btw-nummer: BE0462.696.037

Quatrième Dimension is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 April 2016 - 'AVG')

1. Het verwerken van gegevens

Quatrième Dimension respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen.

Er wordt bepaalde informatie via de servers van Quatrième Dimension overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, de bestandsnaam van het opgevraagde bestand, de verwijzingswebsite, de status (bijvoorbeeld: transactie voltooid), de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

1.1 Quatrième Dimension gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Quatrième Dimension en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Quatrième Dimension mag die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

1.2 De informatie wordt tijdelijk opgeslagen in verbindingslogboeken zodat het gebruik van de website veilig is (en om hackaanvallen op onze systemen te voorkomen) en de website goed functioneert. De wettelijke grond voor het verwerken van deze gegevens wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Quatrième Dimension is het beschermen van de Quatrième Dimension-systemen. U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

1.3 Quatrième Dimension kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

2. Cookies

Op de website van Quatrième Dimension kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Met cookies kunnen we ervoor zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (veiligheidscookies en sessiecookies) en kunnen we met informatie over de voorkeuren van onze websitebezoekers onze aanbiedingen op de website voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk maken (trackingcookies).

Cookies kunnen worden uitgeschakeld of de browser kan een melding geven wanneer er cookies worden verstuurd. Indien de cookies in uw browser zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat onze website niet optimaal functioneert. Kijk hieronder voor meer informatie.

Sessiecookies


Quatrième Dimension maakt gebruik van veiligheids- en sessiecookies die nodig zijn om de door u opgevraagde services te kunnen bieden. Quatrième Dimension maakt bijvoorbeeld gebruik van sessiecookies om uw keuzes op te slaan terwijl u naar verschillende pagina's navigeert. De wettelijke grond op basis waarvan wij deze veiligheids- en sessiecookies verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service staat vermeld in (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

Trackingcookies


Google Analytics

De statistieken van deze website worden bijgehouden met Google Analytics, een webanalyseservice die door Google, Inc. wordt aangeboden. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op de computers van websitebezoekers worden geplaatst om Quatrième Dimension van informatie te voorzien over het surfgedrag van de bezoekers van de website. De informatie van het surfgedrag van de bezoeker die door een cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans overgedragen en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

De instellingen op deze website zijn zo, dat IP-adressen anoniem zijn. De IP-adressen van Googlegebruikers in lidstaten van de Europese Unie, of van andere staten die onder de overeenkomst vallen in het Europese Economisch Gebied, worden verkort. Google gebruikt deze informatie namens Quatrième Dimension om website-evaluaties te maken voor Quatrième Dimension en rapporten op te stellen met informatie over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden op basis van websiteactiviteit en internetgebruik voor Quatrième Dimension.

Wij mogen Google Analytics gebruiken en gebruiksgegevens van de website analyseren op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Quatrième Dimension is het verbeteren en optimaliseren van de website waar de bezoekers baat bij hebben.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment een browserplug-in downloaden en installeren hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

Google Remarketing

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Remarketing, een dienst van Google. We gebruiken Google Remarketing om specifieke advertenties weer te geven wanneer u andere websites bezoekt binnen het Google-netwerk.

De wettelijke grond waarop Google Remarketing gebruikt wordt, wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Quatrième Dimension heeft legitieme belangen in zulke marketingdoeleinden, omdat hiermee zo relevant mogelijke advertenties kunnen worden geplaatst.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens voor dergelijke remarketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de functie uitschakelen door de instellingen te wijzigen in https://www.google.com/settings/ads of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

Facebook-trackingpixel

Op deze website wordt de Facebook-trackingpixel met de remarketingfunctie 'Custom Audience' gebruikt. De Facebook-trackingpixel wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

De Facebook-trackingpixel met remarketingfunctie wordt ingezet door Quatrième Dimension om advertenties op maat weer te geven voor gebruikers, gebaseerd op eerdere bezoeken van de gebruiker aan deze website, zodra ze de sociale netwerksite Facebook bezoeken ('Facebook Advertenties').

De wettelijke grond waarop de Facebook-trackingpixel gebruikt wordt, wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Quatrième Dimension heeft legitieme belangen in zulke marketingdoeleinden, omdat hiermee zo relevant mogelijke advertenties kunnen worden geplaatst.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens voor dergelijke remarketingdoeleinden. U kunt de Facebook-trackingpixel op elk gewenst moment uitschakelen in uw Facebook-profielinstellingen of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

3. Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Quatrième Dimension communiceert, dan gebruikt Quatrième Dimension die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen.

Wij mogen die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

4. Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Quatrième Dimension mag uw informatie met andere rechtspersonen van de Quatrième Dimension-groep delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Onder deze andere rechtspersonen vallen in het bijzonder:

  • Quatrième Dimension SA
  • Kameleon Textile SPRL
  • Graphibe SPRL

Quatrième Dimension mag die gegevens delen met andere rechtspersonen binnen de Quatrième Dimension-groep op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Quatrième Dimension heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Quatrième Dimension ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers delen die namens Quatrième Dimension services bieden die betrekking hebben op de website. Om uw privacy te verzekeren, zullen uw persoonsgegevens altijd uitsluitend worden gedeeld met derden die een verwerking van uw persoonsgegevens garanderen in overeenstemming met de AVG.

5. Bewaartijd

Quatrième Dimension slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of - indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat - gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Met name:

Indien u uw toestemming intrekt aangaande het verwerken van persoonsgegevens, zal Quatrième Dimension alle verwerkte en verzamelde persoonsgegevens die onder de ingetrokken vallen, onmiddellijk verwijderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan zal Quatrième Dimension de voor het doeleinde waartegen u bezwaar maakt verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is voor het verwerken en bewaren van deze gegevens of de relevante wetgeving dit vereist.

6. Uw rechten onder de AVG

U heeft de volgende rechten, zonder beperkingen, overeenkomstig de Europese gegevensbeschermingswet:

Recht op inzage: u heeft het recht om een bevestiging van Quatrième Dimension te ontvangen of Quatrième Dimension al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en u heeft ook het recht om dergelijke gegevens die door Quatrième Dimension zijn opgeslagen op elk gewenst moment in te zien. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: indien Quatrième Dimension uw persoonsgegevens verwerkt, dan doet Quatrième Dimension er alles aan om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen, zodat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor Quatrième Dimension uw persoonsgegevens heeft verzameld. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens te rectificeren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens of het beperken van het verwerken van persoonsgegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht om uw toestemming in te trekken: indien u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken op elk gewenst moment, zonder invloed op de rechtsgeldigheid van het verwerken van de gegevens voordat de toestemming werd ingetrokken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact openemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht aangaande gegevensportabiliteit: u heeft het recht op om uw persoonsgegevens en gegevens die u aan Quatrième Dimension heeft overgedragen, te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machineleesbaar formaat of deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Quatrième Dimension, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens zoals nader omschreven in dit Privacybeleid.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit gevestigd in de Europese Unie.

7. Neem contact op met Quatrième Dimension gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid en de manier waarop Quatrième Dimension gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:

Quatrième Dimension SA, t.a.v.: Communicatie Afdeling, Rue des Linottes 4, 5100 Naninne, België, of stuur een e-mail naar communication@4dimension.be.

cookies

Het respect van uw privéleven is een prioriteit !

We gebruiken cookies om u een betere ervaring tijdens uw bezoek op onze website aan te bieden. Lees onze privacybeleid voor meer informatie over de gebruikte cookies.

accept Cookies accepteren settings Voorkeuren